top of page

RATO business solutions maakt gebruik van MultiMax, een door ons zelf ontwikkeld boekhoudpakket voor de brandstoffenbranche. Daarom zijn we niet afhankelijk van externe softwarebouwers en kunnen we onze praktijkervaringen direct verwerken in het pakket.

MultiMax en RATO maken boekhouden eenvoudig 
Dankzij MultiMax kost het boekhouden u maar weinig tijd. En omdat het programma volledig in Windows werkt, voelt u zich direct thuis. Zelf voert u dagelijks uw verkopen in aan de hand van een dagstaat. Met deze gegevens kunt u makkelijk vergelijkingen maken en voorspellingen doen voor uw bedrijf.

Voor de maandafsluiting komt de RATO adviseur bij u langs en bespreekt met u de resultaten. Hij maakt een gedetailleerde maandrapportage en verzorgt eventueel ook direct de loonstroken voor uw medewerkers en de aangiften bij de Belastingdienst. Zo kunt u zakelijke beslissingen nemen zonder zelf te verdrinken in cijfers.

MultiMax volgt ontwikkelingen in de markt direct 
MultiMax was binnen de branche het eerste boekhoudpakket dat geschikt is voor de elektronische belastingaangifte. Het afschaffen van de tijdrovende papieren rompslomp is een ontwikkeling waar wij als kantoor achter staan en die wat ons betreft de dienstverlening ten goede komt.

Ook hebben wij ons rekeningschema en de rapportage aangepast aan de Nederlandse taxonomiespecificatie die is opgesteld door SRA, Belastingdienst en CBS. Hierdoor wordt het makkelijker om financiële gegevens inhoudelijk te beoordelen en te toetsen. Voor onze branche betekent het dat we bedrijven onderling kunnen vergelijken en kunnen werken aan betrouwbare kengetallen.

MultiMax onder de motorkap 
Wij hebben MultiMax ontwikkeld op basis van open standaarden. Uiteraard zijn uw gegevens beveiligd – maar niet om u buiten te sluiten. De database is extern benaderbaar (SQL) en bewaakt zelf de integriteit. Gegevens overnemen uit de boekhouding met andere applicaties is daarom mogelijk.

Voor rapporten en overzichten ‘praat’ MultiMax rechtstreeks met bestaande Microsoft Office toepassingen, zodat u hiermee direct verder kunt werken en uw bestaande kennis en kunde nuttig kunt blijven gebruiken. In de brandstoffenbranche is rendement op investeringen immers altijd welkom!

 

 

MultiMax

 

bottom of page